Výstavka fotografií UNICEF, upozorňující na nedostatek čisté vody a hygieny v rozvojových zemích

8.4.2010 - 13.7.2010

V hale Nákupní galerie ATRIUM v Praze 2, Karlovo náměstí 10, jste mohli od čtvrtka 8. 4. do poloviny července 2010 navštívit výstavku fotografií UNICEF, upozorňující na nedostatek čisté vody, hygieny a hygienických zařízení v nejchudších zemích světa.

Jako symbol nedostatku toalet byla součástí výstavy také dřevěná maketa toalety, opatřená kasičkou, do níž návštěvníci Nákupní galerie ATRIUM mohli přispět na programy UNICEF zaměřené na zvýšení přístupu k pitné vodě, lepší hygieně a sanitaci. Závadná voda zabíjí 4000 dětí denně. Ve světě každoročně umírá téměř 10 milionů dětí ve věku do 5 let. Polovina z nich umírá z důvodu podvýživy, druhou nejčastější příčinou úmrtí nejmenších dětí jsou průjmová onemocnění, která každoročně zabijí více než 4 miliony dětí – z nich 1,7 milionu (více než 4000 dětí denně) zabijí průjmová onemocnění způsobená užíváním závadné vody a nedostatkem sanitárních zařízení a hygieny. S nedostatkem vody denně bojuje 1,1 miliardy lidí (z toho 400 milionů dětí), 2,5 miliardy lidí (z toho 1 miliarda dětí) dokonce nemají ani obyčejnou toaletu.

UNICEF podporuje programy zaměřené na zajištění přístupu k pitné vodě, hygienu a sanitaci ve více než 90 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky již od roku 1960. Součástí těchto projektů je hloubení studní, výstavba toalet, zřizování zdravotních center, kde se matky i děti dozvídají o důležitosti hygieny, o přenosných nemocech a ochraně před nimi, včetně konkrétních hygienických návyků, jako je např. mytí rukou po použití toalety, před přípravou jídla, apod. Dále je součástí těchto projektů vydávání osvětových materiálů (vhodných i pro negramotné), dodávky hygienických prostředků (tablety na čištění vody, mýdla, sady nádob na přenášení a uchovávání vody). UNICEF je také největším dodavatelem orálních rehydratačních solí (ORS) pro děti postižené dehydratací následkem průjmových onemocnění (ORS je jednoduchá kombinace cukrů a solí, která pomáhá výrazně snížit počet úmrtí na průjmová onemocnění). Zajištění vody, hygieny a sanitace je jedním z prioritních úkolů UNICEF také v krizových situacích přírodních a válečných katastrof – v roce 2010 na Haiti. a v Kyrgyzstánu. Návštěvou výstavy v Nákupní galerii ATRIUM bylo možno podpořit činnost UNICEF ve prospěch dětí – avšak potřeba podpory nekončí s výstavou. Více informací se dozvíte na www.unicef.cz.